Lovise Olava

Vår kjære vesle overrasking, Lovise Olava Oma Meling, kom til verda 15. mars 2023. Johannes og Tobias er stolte storebrødre, Liv Unni Oma og Nils Eriksen Meling er takksame foreldre.

Publiseringsdato 22.09.2023
Nyfødt