Søren Halleraker Holm

13. juli kom veslebror Søren til verda med sine 3658 g. og 51 cm. Aksel er stolt storebror, og takksame foreldre er Elise Halleraker Holm og Jon Folgerø-Holm. Søren har fire gode besteforeldre, Hilde og Atle Folgerø-Holm, og Vigdis og Kjell Arne Halleraker, samt gode oldemor Alvhild Halleraker.

Publiseringsdato 31.08.2023
Nyfødt