Anne Marie Meling og Geir Ove Sele

Anne Marie og Geir Ove gifta seg i Lykling kyrkje 9. september. Familiane gratulera så mykje.

Publiseringsdato 19.09.2023
Nygifte