Karsten Nesse

Me vil gratulera Karsten Nesse med 70-årsdagen den 10. august. Dagen er allereie feira, på Espevær, med næraste familie. Han er bortreist på sjølve dagen. Helsing frå alle dine barn, svigerbarn og barnebarn. Me set stor pris på deg!

Publiseringsdato 05.08.2023
Jubilantar