Heidi Stavland & Daniel Kvernenes

Heidi Stavland og Daniel Kvernenes giftar seg i Bremnes kyrkje 11. februar kl. 1300. Familien på Leite og Rubbestadneset gratulerar så mykje, og gledar seg til å feira dagen ilag med dåke.

Publiseringsdato 07.02.2023
Me giftar oss