Vilde Hveding

Vilde vart fødd 6. februar på Norlandsjukehuset i Bodø. Foreldre er Maren Grutle Hveding og Christoffer Hveding. Storesøster er Selma. Vilde har morfar Svein Grutle på Stord, oldemor Solfrid Grutle og oldefar Kristian Grutle på Bømlo.

Publiseringsdato 27.06.2022
Nyfødt