Hans Monsen Nesse

90 år, 13.02. Gratulera med dagen kjære far, svigerfar, bestefar og oldefar. Me er glad i deg. Dagen vert feira med næraste familie.

Publiseringsdato 07.02.2022
Jubilantar