Kjersti, Anne Marie, Ole André og Birger

Vil senda ei helsing til Anne Marie Hollund som blir 60 år den 4.9, Kjersti Søvold som blir 23 den 4.9, Ole André Hollund som blir 29 den 3.9 og Birger Søvold som blir 56 den 15.9. Gratulera med dagen til dåke alle :) Beste helsing mor og bestemor

Publiseringsdato 02.09.2021
Gratulerer 16-