Sølvi Larsen

Onsdag 1. september blir vår gode mamma Sølvi Larsen 85 år. Me gledar oss til å feira deg. Beste helsing barn, barnebarn og oldebarn

Publiseringsdato 01.09.2021
Jubilantar