Per Arne Andersen

28.07.2021

Me gratulerar Per Arne med 70-årsdagen den 7. august fra barn og barnebarn! Ein rolig feiring i heimen med familie.
Gratulerer 16-