Per Arne Andersen

Me gratulerar Per Arne med 70-årsdagen den 7. august fra barn og barnebarn! Ein rolig feiring i heimen med familie.

Publiseringsdato 28.07.2021
Gratulerer 16-