Ole og Audhild Sørvik

03.07.2021

Me vil gratulera Ole og Audhild Sørvik so møkje med 40-års bryllupsdag den 4. juli. Beste helsing frå sønner, svigerdøtre og barnebarna
Bryllupsdag