Siri og Andrea

22.06.2021

Siri og Andrea blei fødde 11. mai. Mamma og pappa er Randi Hallaråker og Jakob Andreas Stensland. Mormor og bessen på Hallaråker og farmor på Karmøy gratulerer!
Nyfødt