Noah

15.06.2021

Gratulera så møkje med 4-årsdagen kjære Noah. Kjempeglad i deg, godguten vår. Helsing frå bessen og farmor, tanter, onkler og oldebessen
Gratulerer 0-15