Charlotte Meyer og Øystein Kalland Våge

18.05.2021

Charlotte Meyer og Øystein Kalland Våge gifter seg i Voss kirke lørdag 22.05.2021. Kl. 11.00. Adresse for dagen er: Fleischer's Hotell Evangervegen 13, 5704 VOSS
Me giftar oss