Magne Økland

26.04.2021

Magne Økland fyller 80 år 27.04. Me er glad i deg. Gratulasjonar frå barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn
Jubilantar