Theodor og Jonathan

03.03.2021

25.01. vart Nikolai storebror til Theodor og Jonathan. Foreldre er Åslaug Madsen og Espen Norum. Gratulasjonar frå storfamiliane Madsen og Norum.
Nyfødt